ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104
Skórzewo
PL-60-185 Poznań

Telefon: +48 61 222 58 00
Telefax: +48 61 222 58 01
E-Mail: info@ita-polska.com.pl
Internet: www.ita-polska.com.pl